T.M ENERJİ ÇED RAPORUNDA DEĞİŞİKLİK İÇİN MAHKEMEYE BAŞVURDU

ŞEKER KANYONU’nda HES ( Hidro Elektrik Santralı) yapmak için 2013 yılında ÇED olumlu raporunu alan T.M Enerji, 22 Nisan’da yapılan keşif sonrası, Kastamonu İdare Mahkemesi’ne başvurarak proje değişikliği talebinde bulundu.

T.M. Enerji Kastamonu İdare Mahkemesi’ne yaptığı  başvuruda, çevreye daha az zarar vermek için, proje değişikliği yapacağını bildirdi.

İlgili firma Kastamonu İdare Mahkemesi’ne yaptığı başvuruda, şu talepte bulundu.

 

“KASTAMONU İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI’NA

 

 

DOSYA NO:2018/1317 ESAS

 

BEYANDA BULUNAN

DAVALI YANINDA

MÜDAHİL   :T.M. Enerji Üretim Elektrik ve Ticaret A.Ş.

VEKİLİ  :Av. Ahmet Ali BANZAROĞLU & Av. İlyas AVCI

Yeşilköy Mah., Atatürk Havalimanı Cad., No:12/2, EGS Business Park, B-3 Blok, K:13/H, Bakırköy/İSTANBUL

 

DAVACILAR :1.Tır Köyü Muhtarlığı Adına Muhtar Niyazi ÇENESİZ

   2.Yazı Köyü Muhtarlığı Adına Muhtar İlhan KAHVECİ

VEKİLİ  Av. Hüseyin AKSOY

Kızılay İş Hanı, K:2, No:205, Merkez/KARABÜK

 

DAVALI  :Karabük Valiliği

Yeşil Mah., Şht. Ataşe Reşat Blv., P.K.:78200, Merkez/KARABÜK

 

KONU  :Keşif esnasında belirtilen ve dava konusu imar planında yapılan iletim tüneline ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü’nün E.-122609 sayılı ön görüşünün sunulmasından ibarettir. 

  1. AÇIKLAMALAR:

1.Huzurdaki dosyada, keşif esnasında ÇED Raporu’ndan farklı olarak, bölgenin çevresel hassasiyetlerinden dolayı DSİ fizibilite raporunda – ÇED Raporru’nda önerilen iletim hattı formülasyonunda alternatif çalışmalar yapılması neticesinde iletim hattının açıkta kanal (2.055 m’lik iletim kanalı) yerine büyük bir bölümünün tünel yapılması (1.620 m. iletim tüneli, 235 m. iletim kanalı) ile birlikte çevreye daha az zarar verilebileceği öngörüldüğünden; ÇED Olumlu Kararı’na esas proje etki ve inceleme alanı içerisinde kalacak şekilde DSİ Hidroelektrik Enerji Dairesi Başkanlığı’nca uygun bulunan revize formülasyonda projenin kurulu gücünde ve kotlarında herhangi bir değişiklik yapılmaksızın projenin iletim hattında yapılmasına karar verilmiş, imar planı da bu şekilde yapılmıştır. 06.05.2019 tarihli dilekçemiz ekinde ilgili dokümanlar sunulmuştur.

 

2.Bu kapsamda, müvekkilce yetkilendirilen kuruluş tarafından 20.05.2019 tarih, PPM.2010.42.32 sayılı yazı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü’ne verilmiş ve görüş talep edilmiştir. (Ek-1)

 

3.Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü E.-122609 sayılı ön görüşü ile (Ek-2) “söz konusu projede yapılan değişikliklerin aynı ÇED alanında kalacak şekilde planlandığı, projenin kurulu gücünde ve kotlarında değişiklik yapılmadan, mevcutta 2.055 m uzunluğunda olan iletim kanalı yerine, 1.620 m uzunluğunda iletim tüneli ve 235 m uznluğunda iletim kanalı yapılmasının planlandığı ve bu değişikliğin DSİ Hidroelektrik Enerji Dairesi Başkanlığı’nca da uygun bulunduğu anlaşılmıştır. Ancak, söz konusu proje kapsamında değerlendirme yapılabilmesi için, iletim kanalı yerine yapılması düşünülen iletim tünelinin inşaası sırasında patlatma yapılıp yapılmayacağı hakkında ve yapılacak ise patlatmadan kaynaklı çevresel etkilere ilişkin detaylı bilgi ve belgelerin Bakanlığımıza sunulması gerekmektedir.” denilmiştir. Patlatma konusu ile ilgili açıklamalar ÇED Raporu’nda yapılmış olup, ayrıca bakanlık yazısına cevap verilecek ve cevap yazısı ile bakanlık nihai görüşü dosyaya sunulacaktır. 

 

4.Plan notlarında da, “Planlama alanı için hazırlanmış ÇED Raporu hükümleri ile afet bölgelerinde yapılacak yapılar hakkında yönetmelik hükümlerine uyulacaktır.” denilmiştir.

5.Bu kapsamda, imar planı hukuka uygun olduğundan davanın reddini talep eder, mahkeme aksi görüşte ise rapor hazırlanmadan önce bakanlığın nihai görüşünün beklenmesini talep ederiz. 07.06.2019

    Beyanda Bulunan

 Davalı Yanında Müdahil

 T.M. Enerji Üretim Elektrik ve Ticaret A.Ş.

 Vekili

 Av. Ahmet Ali BANZAROĞLU & Av. İlyas AVCI”

Firmanın bu şekilde bir talepte bulunması, , Yenice Platformu ‘nun elini güçlendirecek. Firmanın bakanlıkla yaptığı yazışmaları da önümüzdeki günlerde okurlarımıza duyurma çabasında olacağız.