Türkiye Gündemi

Nüfus Müdürlüğünden adres uyarısı

Nüfus ve Va­tan­daş­lık İşleri Genel Mü­dür­lü­ğü, mer­ke­zi veri ta­ba­nın­da ya­pı­lan in­ce­le­me ne­ti­ce­sin­de “yer­le­şim yeri adres kaydı” ol­ma­yan 363 bin 555 va­tan­da­şın ol­du­ğu­nun tes­pit edil­di­ği­ni be­lir­te­rek, se­çim­ler­de ve diğer kamu hiz­met­le­ri­ne ulaş­ma­da sorun ya­şan­ma­ma­sı için GSM bil­gi­le­ri­ni pay­la­şan 185 bin 690 va­tan­da­şa “ilçe nüfus mü­dür­lük­le­ri­ne mü­ra­ca­at ede­rek adres bil­di­ri­min­de bu­lun­ma­la­rı” için …

Devamını oku »

Rektör Polat, büyükelçi ziyaretlerine devam ediyor

Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, büyükelçi ziyaretlerine devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda Özbekistan, Filistin, Cibuti ve Çad’ın Ankara Büyükelçilerini ziyaret eden Rektör Polat, bu hafta da Somali ve Sudan’ın Ankara Büyükelçilerini ziyaret etti.26.12.2018 11:35 Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, Büyükelçilik ziyaretleri kapsamında Somali’nin Ankara Büyükelçisi Jama Abdullahi …

Devamını oku »