Operatör ve şoförlere uygulamalı eğitim verildi

Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğün  bağlı tüm İşletme Müdürlükleri ile Fidanlık Müdürlüğünde Bölge Müdür Yardımcısı Gültekin Aksan’ nın başkanlığında, Makine Ve İkmal Şube Müdürü Ayhan Arat, teknik elemanlarca şoförler ve iş makinesi operatörlerine bakım, onarım ve iş kazaları konularında eğitim düzenlendi.

Eğitimde,  iş makinelerinin teknik özellikleri, bakım önlemleri, makinelerin doğru, ekonomik ve emniyetli kullanımı, teknik yapısı ve sistemleri, arıza belirtileri, özelliğine göre enerji tasarrufu konuları yer aldı. Ayrıca iş güvenliği konularında şoför ve operatörlere Makine ve İkmal Şube Müdürü Ayhan Arat yönetiminde Makine İkmal Sorumlusu Erkan Haykır, Tamir ve Bakım Atölyesi Tamir Ustası İbrahim Günay tarafından eğitim verildi.Bölge Müdürü adına Bölge Müdür Yardımcısı Gültekin Aksan eğitimler ile ilgili yaptığı açıklamada; “İş makineleri günümüzde çağdaş, planlı, sağlıklı kentlerin oluşumunda, imar, inşaat, sanayi ve orman işlerinde kullanımının yaygınlaşması ile yaşantımızın ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir. Bu derece önem kazanmış iş makinelerinin kullanılmasından sorumlu olan operatörlerin; bilgi ve deneyimlerinin artırılması, iş makinelerinin güvenli bir şekilde çalıştırılması, aynı zamanda enerji ve zamandan tasarruf sağlamak üzere eğitimlerin yapılmasının önemi yadsınamaz. Bu gaye ile eğitimlerimizi tüm işletmelerimizi kapsayacak şekilde düzenledik. Kurumumuzun her meslek dalında çalışan personeline meslek alanları ile ilgili konularda yetiştirilmesi için eğitimler düzenlemektir. Eğitim bizim için çok önemlidir. Amacımız arazide çalışan şoför ve operatörlerin bilgi donanımlarını arttırmak, iş makinelerinin güvenli çalıştırılması, enerji ve zaman tasarrufu sağlanmaktır” dedi.

Makineler üzerinde günlük bakımlar ve oluşabilecek arızalar ile tespitlerin nasıl yapılacağı bilgilerinden sonra, araç ve iş makinalarının arıza ve eksikliklerinin tespiti yapılarak ve gerekli talimatlar verilerek eğitim tamamlandı.