MİLLETVEKİLİ AKAY:

MİLLETVEKİLİ AKAY: BU BÜTÇE GELİR DAĞILIMININ BOZULDUĞU, BORÇ SARMALINA GİRİLDİĞİ BİR BÜTÇEDİR

 

CHP’Lİ AKAY: DOLAYLI VERGİLER YÜZÜNDEN GELİR DAĞILIMINI BOZULDU

 

TBMM Genel Kurulu’nda görüşülen 2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Bağlı Cetvellerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin görüşmeleri sırasında konuşan Milletvekili CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay dolaylı vergiler yüzünden meydana gelen gelir dağılımındaki bozulmaya dikkat çekti.

 

Ek bütçe kanunun 2. maddesi üzerine konuşan Milletvekili Akay, “Dolaylı vergiler yüzünden gelir dağılımında meydana gelen bozulmaya dikkat çeken Milletvekili Akay, “Gelir dağılımına bakıyoruz; dolaylı ve dolaysız vergiler var. Dolaylı ve dolaysız vergiler dağılımında da dolaysız vergilerin 402 milyar civarında dolaylı vergilerin de 747 milyar civarında olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla da yüzde 65 dolaylı vergi oranı var. Bu çok ciddi bir oran ve gelir dağılımını bozan bir oran. Bu gelir dağılımındaki bozukluğu arttırıp düşük gelirliden de yüksek gelirliden de aynı miktarda vergi alınmasını sağlayan bir olay. Tabii ki vergi toplayacağız ama vergi toplarken bu topladığımız kaynakların etkin bir şekilde dağılımını da sağlamamız lazım.” dedi.

 

Hazine Bakanlığı Ödeneğinin Büyük Bir Kısmını Faiz Giderlerine Ayırmış

 

Hazine ve Maliye Bakanlığı’na ödeneğindeki verimsiz kullanıma dikkat çeken Akay, “Bu bütçede Hazine ve Maliye Bakanlığına 279 milyarlık bir ödenek aktarılmış. Bu aktarılan ödeneğin dağılımına baktığımız zaman da iç ve dış borç faiz giderlerine toplam 69 milyarlık bir ödeme ayrılıyor. Yani Hazineye ayrılan tutarın yüzde 25’i, yine KİT transferleri için de yüzde 15’i; topladığınız zaman da yüzde 40’lık bir oran yapıyor. Bu, verimsiz bir oran, çok verimsiz bir kullanım. Faiz giderleriyle ilgili olarak Hazine, ayrılan ödeneğin büyük bir kısmını buraya aktarmış.” ifadelerini kullandı.

 

Garanti Ödemeleri Bütçemiz İçin Büyük Bir Yük

 

Garanti ödemelerinin bütçe açısından büyük bir yük oluşturduğunu ifade eden CHP’li Akay, “Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı için 5 milyar 699 milyon ayrılmış, bunun da sadece 1 milyarını Avrasya Tüneli’nin garanti ve katkı ödemelerine ayırmışlar. Yol, köprü, altyapı çalışmalarıyla ilgili, hastanelerle ilgili verilen garanti ödemeler var. Bu garanti ödemeleri bütçemiz için çok büyük bir yük. Buradaki döviz kurunun sabitlenmesi ve bu olaydan da kurtulunması gerekir. Bir tarafta da kur korumalı mevduat hesabı uygulaması var. Gerçekten kur korumalı mevduat hesabı ülkemiz için çok büyük bir yük. Tedricen bu yükten bir an önce kurtulmamız gerektiğine inanıyorum. Bu konuyla ilgili önlemleri de mutlaka almamız lazım.” dedi.

 

Bankaların Öz Kaynak Yapısı Bozuk

 

Bankaların öz kaynak yapısındaki bozulmalara dikkat çeken Milletvekili Akay, “Bankaların öz kaynak yapısının çok bozuk olduğunu görüyoruz. Bankaların bu öz kaynak yapısının düzeltilmesi mümkün olmalı fakat baktığımız zaman kredilerin donuk olduğunu, tahsili gecikmiş alacakların olduğu gibi gösterilmediğini ve kredilerin de seyyal olmadığını, bu şekliyle de kredilerin yüzdürüldüğünü ve esnafın, ticaretin, KOBİ’lerin yeterli bir şekilde desteklenmediğini görüyoruz. Bunun için de önümüzdeki dönemde bankalar açısından bir sıkıntı yaşamamak için öz kaynak yapısının güçlendirilmesi lazım. Sonuç olarak, bu bütçe gerçekten bütçe hakkının zedelendiği, gelir dağılımının bozulduğu, borç sarmalına girildiği bir bütçe.” şeklinde konuştu.