Silvikültür Ormancılığın Omurgasıdır

Silvikültür Ormancılığın Omurgasıdır

Orman Bölge Müdürlüğümüzde yapılan silvikültürel iş ve işlemlerin yerinde görülmesi ve değerlendirilmesi gayesiyle Bölge Müdürlüğümüze gelen

Orman Genel Müdürlüğümüz Silvikültür Daire Başkan Yardımcısı Yaşar Çakıroğlu ve Şube Müdürü Uğur Tüfekçioğlu’nun koordinesinde Orman Genel Müdürlüğümüz Silvikültür Daire Başkanlığımızca tespit edilen Karabük ve Ovacık Orman İşletme Müdürlüklerimizdeki ormanlarda yapılan ve çalışmaları bitirilen doğal gençleştirme sahasına gidilerek çalışmalar yerinde görüldü. Daha sonra yine sıklık bakımı ve gençlik bakımı sahalarına gidilerek yapılan çalışmalar yerinde görüldü.

Eğitime katılan İşletme Şefleriyle birlikte yapılan çalışmalar hakkında değerlendirme yapıldı.

Egitim ve denetimlerin ardından açıklamalarda bulunan Bölge Müdürümüz Sayın Faruk Bayraktaroğlu

silvikültür çalışmalarının ormancılığın omurgası olduğunu belirterek, ‘Silvikültür başta olmak üzere, bütün ormancılık çalışmalarının sağlıklı bir şekilde yapılması gerekmektedir.

Hedefinizi doğru tespit ederseniz, disiplinli bir şekilde çalışırsanız başarı kaçınılmaz olur.Başarılı işletmelerde, ön plana çıkan 3 temel özellik vardır. Bunlar; Planlama, Organizasyon ve Denetimdir. Faaliyetlerin doğru planlanması, iyi işleyen bir organizasyon sayesinde değer kazanırken, sağlam bir denetim, başarının sürekliliğine katkı sağlayacaktır.

Planlamanın araçlarından biri olan bütçenin amacına ulaşabilmesi için, kontrolünün etkin biçimde yerine getirilmesi önemlidir” dedi.

Orman İşletme Müdürlüklerimizde yapılan çalışmalar ile yapılan denetimlere Orman Bölge Müdürümüz Sayın Faruk Bayraktaroğlu’nun yanı sıra Orman Bölge Müdür Yardımcısı Sayın Orhan Şahin, Silvikültür Şube Müdürü, Karabük ve Ovacık İşletme Müdürleri,Etüt Proje Başmühendisi, İşletme Şefleri eşlik etti