Ormancılık Bilgimiz ve Alın Terimizdir.

Olmazı Olur Yapacak Olan Ormancılık Bilgimiz ve Alın Terimizdir.

Bartın ve Ulus İşletme Müdürlüklerimizde ağaçlandırma, silvikültür ve üretim faaliyetleri olmak üzere yapılan ormancılık faaliyetleri değerlendirildi.

Orman İşletme Şefliklerinin faaliyetlerinin tek tek irdelendiği toplantıların ardından Bölge Müdürümüz Sayın Faruk Bayraktaroğlu yaptığı değerlendirmede 2022 yılının son çeyreğine girildiği mazeretsiz olarak ağaçlandırma, silvikültür ve endüstriyel üretim faaliyetlerimiz olmak üzere tüm ormancılık faaliyetlerinin programlarımız doğrultusunda gerçekleştirileceginin altını çizdi.

Teknik personelimiz sahada ve işinin takipçisi olacak. Bizler de gereken desteği sağlayacağiz.

Yıllık iş programımızdan sapmaya neden olacak hiçbir mazereti kabul etmiyoruz. Ormanlarımızı koruyacak, çoğaltacak ve ülkemizi birlikte yeşillendireceğiz. Olmazı olur yapacak olan ormancılık bilgimiz ve alın terimizdir.

Ormancılık faaliyetlerimizi sosyal ormancılık anlayışı içerisinde orman halk ilişkisini gözeterek sürdürmek, çalışmalarımızın toplumumuzun çoğunluğu tarafından anlaşılmasını desteklenmesini ve korunmasını sağlayacaktır” dedi.

Bölge Müdürümüz Sayın Faruk Bayraktaroğlu riyasetinde gerçekleşen değerlendirme toplantılarına Bölge Müdür Yardımcımız Sayın Mehmet Pınar, Şube Müdürleri, Bartın ve Ulus İşletme Müdürleri, Müdür Yardımcıları ve İşletme Şefleri katıldı.