Orman Koruma Eğitimlerimize Bartın’da Devam Edildi

 

 

 

Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğümüz sorumluluk alanı içerisinde yer alan Bartın, Karabük ve Zonguldak İllerinde yürütülen ormancılık çalışmalarında görev alan Orman İşletme Müdür Yardımcıları ve Orman Muhafaza Memurlarına yönelik olarak ormanların kanun dışı müdahalelerden korunması ve orman zararlılarıyla mücadele konularında düzenlenen hizmet içi eğitim seminerlerine Bartın’da devam edildi.

Bartın Cumhuriyet Savcısı Sayın Zübeyir Karadeniz, Ulus İşletme Müdürü, Orman Koruma Şube Müdürü, Müdür Yardımcıları, Şube Mühendisleri, Bartın ve Ulus İşletme Müdürlüklerinin İşletme Şefleri ve Orman Muhafaza Memurları katıldı.

Orman Genel Müdürlüğü 184 yıldır hizmet ettiği bu vatan ve millet için en etken kaynağın insan olduğunu biliyor ve düzenlediği eğitimlerle personelin yetenek ve kabiliyetlerini artırmanın yanı sıra bilgi dağarcıklarını geliştiriyor ve eyleme geçmelerini sağlamaktadır.

Baltın Kültür Merkezi Konferans Salonunda gerçekleştirilen eğitimde; orman kaynaklarını; ekolojik, ekonomik ve sosyo-kültürel faydalarını dikkate alarak, bitki ve hayvan varlığı ile birlikte, ekosistem bütünlüğü içinde idare etmek, katılımcı ve çok amaçlı şekilde planlamak, usulsüz müdahalelere, tabii afetlere, yangınlara karşı korumak, muhtelif zararlıları ile mücadele etmek ve ettirmek olan orman teşkilatının görevinin sadece ormanları korumak, inzibati çalışma yapmak olmadığı, ormanların bakımını yapmak, silvikülturel müdahalelerle ormanların sürekliliğini sağlayacak hale getirmekte korumak olduğunun altı çizildi.

Bartın Cumhuriyet Savcısı Sayın Zübeyir Karadeniz ise katılımcılara kolluk kuvvetlerinin görev ve sorumlulukları, orman suçları ile ilgili düzenlenen suç zabıtları, tutanaklar, arama ve el koyma kararları hakkında bilgiler verdi.

Orman Koruma Şube Müdürü tarafından ormanların yasa dışı müdahalelerden korunması, nakliye tezkeresi kesilmesine dair tamim, damga tamimi, kara avcılığı ve uygulamalar hakkında sunumlar eşliğinde eğitim verildi.