ESNAFI VE HALKI İLE BİR BÜTÜNDÜR

YENİCE BELEDİYESİ, ESNAFI VE HALKI İLE BİR BÜTÜNDÜR

İLÇEMİZ Berber esnaflarının fiyat artış taleplerine Yenice Belediyesi’nin itiraz ettiği şeklinde esnaf ile belediyemizi karşı karşıya getirecek söylemler üzerine bu açıklamayı yapmayı gerekli bulduk.

Son olarak ilçemizdeki berber esnafımızın fiyat artış talebi ilgili esnaf odalarınca kabul görmüş ve belediyemiz ve kaymakamlık makamının görüşüne sunulmuştur.

Biz de Yenice Belediyesi olarak berber esnafının fiyat artışlarına, halkımızdan gelen yüksek derecedeki tepkileri de göz önünde bulundurduk.

“ İlçemizin demografik yapısı incelendiğinde, nüfusumuzun yaklaşık %50’sinin emeklilerden oluştuğu, ilçe genelinde çalışan kesimin %25 ‘inin ise asgari ücretle çalıştıkları, kalan %25’in ise orta gelir düzeyine sahip olduğu “ gerekçeleri ile yapılan fiyat artışlarına itirazda bulunduk.

Ayrıca ilçemizin fiziki yapısı gereği, köylerimizde berber esnafı bulunmamaktadır. Tıraş olmak zorunluluk olduğundan köyde yaşayan vatandaşlarımız ilçeye merkezine gelebilmek için ulaşım ücreti ödemektedir.

Bunlar yapılan fiyat artışlarına belediye olarak itiraz sebeplerimiz arasında yer almaktadır. İtirazları değerlendirme komisyonu bu gerekçeleri değerlendirecektir.

Konu böyle iken, Yenice Esnaf Odası Başkanı Cevdet Abaoğlu, berber esnafı ile belediyemizi karşı karşıya getirme çabası içeresindedir. Berber esnafına, belediye fiyat artışına engel olmaktadır diyen Yenice Esnaf Odası Başkanı Cevdet Abaoğlu’nu sağlıklı düşünmeye ve ilçemizdeki halkın durumunu da gözden geçirmeye davet ediyoruz.

Yenice Belediyesi, esnafı ve halkı ile bir bütündür. Biz, itirazımızda ilçemizdeki sosyal dengeleri bulundurduk. Esnaf da, halk da bizimdir. Biz itirazımızı yaptık, değerlendirme ve onaylama ilgili komisyonundur.

Kamuoyunun bilgilerine saygı ile sunulur.

YENİCE BELEDİYE BAŞKANLIĞI