DESTEK ÇÖZÜM ORTAKLARI TOPLANTISI

SAĞLIK AFET GURUBU YEREL DÜZEY DESTEK ÇÖZÜM ORTAKLARI TOPLANTISI

İlimizde meydana gelebilecek afetlere karşı önceden önlem almak, afetlere karşı hazırlık yapmak ve yürütülecek hizmetleri değerlendirmek amacıyla, İl Sağlık Müdürlüğümüz toplantı salonunda 13.02.2024 tarihinde Sağlık Afet Grubu Yerel Düzey Destek Çözüm Ortakları toplantısı yapılmıştır.

İl Sağlık Müdürümüz Op. Dr. İsmail KARA’nın açılış konuşmalarının ardından, Destek çözüm ortaklarımız olan kurumlardan, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Karabük Üniversitesi, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Karabük Kızılay Kan Merkezi, Özel Medikar Hastanesi, İl Emniyet Müdürlüğü ve Karabük Belediyesinden 24 personelin katıldığı toplantıda; afet ve acil durumlara ilişkin müdahale çalışmalarında görev alacak hizmet gruplarının ve koordinasyon birimlerinin rolleri tanımlanmış, afet öncesi ve sonrasındaki müdahale planlamaları değerlendirilmiştir.

Ayrıca hizmet gruplarının da kendi arasında oluşturacağı koordinasyonun yanı sıra çizilen senaryo çerçevesinde olay yönetiminde doğru harekât tarzlarının uygulanması, mevcut araç, gereç ve malzemelerle nasıl görev alacakları konularında farkındalık sağlanmıştır.