Çocuklarda Gecikmiş Konuşma ve Tedavisi

 

Gecikmiş konuşma, konuşmanın akıcılığı,anlamı ve kelime dağarcığında yetersizlikle karakterize olan bir konuşma engelidir.Temel özelliği çocuğun yaşıtlarına göre bu alanlarda geri kalması ve gelişimsel seviyesinden beklenilenlerin altında olmasıdır.

 

Konuşma bozuklukları içinde sık görülür.Çocuğun bebelik döneminde bakma, dinleme,öykünme gibi konuşma gelişim aşamalarından birini, bir kaçının yada hepsini yaşamamıştır.Yada çocuk bu aşamalardan birine takılmıştır veyahut ta bu aşamalardan

 

Çocuklarda Gecikmiş Konuşma ve Tedavisi

Gecikmiş konuşma, konuşmanın akıcılığı,anlamı ve kelime dağarcığında yetersizlikle karakterize olan bir konuşma engelidir.Temel özelliği çocuğun yaşıtlarına göre bu alanlarda geri kalması ve gelişimsel seviyesinden beklenilenlerin altında olmasıdır.

 

Konuşma bozuklukları içinde sık görülür.Çocuğun bebelik döneminde bakma, dinleme,öykünme gibi konuşma gelişim aşamalarından birini, bir kaçının yada hepsini yaşamamıştır.Yada çocuk bu aşamalardan birine takılmıştır veyahut ta bu aşamalardan birine geri dönmüştür.

 

Bu sorunu yaşayan çocuklar çok çeşitli belirtilerle karşımıza gelebilirler. Örneğin konuşmanın kısıtlılığı, yetersiz sözcük dağarcığı, cümle kurmada güçlük ve gecikme duygu, düşünce ve istekleri beden devinimleri ile ortaya koyma,kişiler arası ilişkide sözcüklerden ziyada işaretleri kullanma,agresyon,atma,vurma,fırlatma vb. Çocuğun olumsuz iletişim kurma ve gerginliğinin nedeni duygu,düşünce ve isteklerini söz dizimim ile ifade edememesidir.

 

Gecikmiş konuşma sorunun olan çocuklar ister istemez sosyal uyum problemleri yaşarlar.akranları çocuğu dışlayabilir.Kısacası çocuğun konuşma probleminin üstüne bir de sosyal uyum sorunu eklenir.

 

GECİKMİŞ KONUŞMANIN NEDENLERİ

 

Gecikmiş konuşma değişik nedenler bağlı olarak görülebilen bir konuşma bozukluğudur. İşitme kaybı, tıbbi nedenler , zeka geriliği, konuşma organları koordinasyonundaki sorunlar, duygusal yapı ve aile çevresi gibi nedenler belli başlı nedenler olarak kabul edilmektedir.

 

Çocuk konuşmayı tam olarak öğrenmeden işitme engelinin mevcut olması çocuğun konuşma gelişimini çok etkiler.Genel olarak işitme kaybı ne kadar fazla ise konuşma gelişimi bundan o kadar fazla etkilenir.

 

Bu konularda yapılan yayınlarda zeka ile konuşma arsında bir ilişkinin olduğu kabul görmektedir.Buna rağmen her gecikmiş konuşma vakasından zeka geriliğinin varlığı anlamına gelmez Zeka geriliği olası nedenlerden sadece bir tanesidir.Diğer taraftan zeka geriliğini oluşturan pek çok neden aynı zamanda konuşma ve dil gelişimini de etkiler.

 

Çocuğun yaşamının ilk bir yılında geçirmiş olduğu uzun seyreden ağır hastalıklar ve çocuğun konuşma organlarını etkileyen bazı hastalıklar gecikmiş konuşmanın tıbbi nedenlerinden bazılarıdır.Çocukta en hızlı gelişim 0-1 yaş olduğundan özellikle bu dönende geçirilen ağır hastalıklar çok önemlidir.

 

Çocuk ve ebeveynleri bütün çaba ve ilgilerini hastalığa ve iyileşmesine odakladıklarından çocuk,agulama ,ses çıkarma ,dinleme, öykünme ve konuşmayı taklit etme deneyimlerinden yoksun kalır.

 

Konuşma eylemi bir çok konuşma organının eş zamanlı olarak kullanılması ve organizasyonunu zorunlu kılar.Bu organlardan bir tanesinde yaşanan bir sorun konuşmayı etkiler.Organlar arsındaki bir uyumsuzluk konuşma sisteminin tümüne etki eder.

 

Çocuk aile ortamında yeterli ilgi ve sevgi gereksinimini karşılayamamışsa duygusal acıdan sorun yaşayacaktır.Çocuğun duygusal sorunlarla meşgul olması onun konuşma ve dil gelişimini olumsuz yönde etkileyecektir.

 

Çocuğun korkutulması,ebeveynlerin mükemmeliyetçi yaklaşımı,ihmal ve istismar,gibi yakın sosyal çevresine ilişkin sosyal nedenlerde gecikmiş konuşmaya neden olabilir veya zemin hazırlayabilir.

 

Aile ortamında çocuğun konuşmaya motive edilmemesi,çocukta konuşma gereksinimi yaratmadan her istediğini anında yerine getirmek ve ebeveynlerin çocukla konuşarak iletişim kurmaması gibi uyarıcı eksiklikleri gecikmiş konuşmaya neden olabilir.

 

GECİKMİŞ KONUŞMADA TEDAVİ

 

Gecikmiş konuşma işitme kaybına bağlı ise çocuk Odiometrik incelemeden geçirilmelidir İşitme kaybının durumuna göre işitme cihazlarından yararlandırılmalı ve hemen işitme eğitimine başlanmalıdır.

 

Konuşma organlarının koordinasyonundaki bir problem nedeni ile oluşan gecikmiş konuşmada koordinasyonun gelişmesi için çocuğa üfleme-yalama,çiğneme-şişirme egzersizlerinin yaptırılması çok önemlidir.Bu çeşit egzersizler konuşma organlarındaki kasları ve sinirleri güçlendirir ve çocuğun oral motor kontrölünü güçlendirmeye yardın eder.

 

Görüldüğü gibi gecikmiş konuşmanın sağaltımı neden olan etmenlere bozukluğun türüne ve derecesine bağlı olarak değişir.Bozukluğun nedeninin ortadan kaldırmak ,veya etkisini azaltmak için aile ile birlikte gerekli önlemlerin alınması önemli bir sağaltım ilkesidir.Sağaltımda amaç çocuğa gelişimsel seviyesine uygun bir konuşma becerisi kazandırmak temel amaçtır.

 

Gecikmiş konuşması olan çocuk öncelikle bireysel sağaltıma alınarak doğru artükülasyon kazandırma ve uygun ve yeterli kelime dağarcığını geliştirme çalışmaları yapılmalıdır.Gecikmiş konuşma vakalarında çocuğun zeka seviyesi dikkati bir şekilde araştırılmalıdır.Bu araştırma ,konuşma sağaltımının planı ve tedavinin içeriğini belirlemede önemli bir veridir.

 

Çocuğu konuşmaya yönlendirmek için öncelikle çocuğun kullandığı bedensel iletişim bertaraf edilmelidir Sessiz jest,mimik ve işaretler asla ödüllendirilmemeli ve anlamamazlıktan gelinmelidir.Böylece çocuk istek ,duygu,ve düşüncelerini sözel olarak anlatmaya teşvik edilmiş olur.ve konuşma konusunda çocukta bir gereksinim yaratılmış olur.

 

Aksi takdirde çocuk konuşma gereksinimi duymadığından konuşmaya yeltenmeyebilir Çocuğun ilk ve en önemli temel sosyal ortamı ailedir.Çocuk aile ortamında konuşmaya güdülenmeli ve çocukta konuşma gereksinimi yaratılmalıdır ve çocukla konuşarak iletişim kurmaya özel bir kıymet verilmelidir.Ev ortamında ebeveynler ve kardeşler yapılan bir işi bir isteği özellikle tane tane anlatarak çocuğa örnek olmalıdır.