Başarı, Planlı ve Programlı Yürütülen Bir Sürecin Sonucudur

 

12.04.2023 tarihinde çevrimiçi olarak gerçekleşen 2023 yılı orman yangınlarıyla mücadele hazirlik toplantısında Genel Müdürümüz Sayın Bekir Karacabey’in talimatlarının Şube ve İşletme Müdürlerimize iletilmesi ayrıca yapilan 2022 yılı uygulama sonuçları ışığında 2023 yılının ilk çeyreğinin değerlendirildiği ve genel anlamda ormancılık faaliyetlerinin daha da ileriye götürülmesi yönünde neler yapılabileceğinin tartışıldığı toplantı Gökçebey Orman Fidanlığımızda gerçekleştirildi.

Bölge Müdürümüz Sayın Faruk Bayraktaroğlu’nun riyasetinde gerçekleşen Bölge Müdür Yardımcılarımız Sayın Mehmet Pınar ve Necmettin Aşçı, İşletme Müdürleri ve Şube Müdürlerinin katılımıyla gerçekleşen toplantının açılışında konuşma yapan Bölge Müdürümüz Sayın Bayraktaroğlu ormancılık faaliyetlerimizin çok yönlü ekolojik, teknik, sosyal ve kültürel istekler göz önünde bulundurularak verimli bir şekilde yapılması öncelikli hedeflerimiz arasında yer aldığı, birimlerimiz tarafından yapılacak faaliyetlerde en az kaynak kullanımı ile en yüksek faydanın sağlanması ve imkânların etkin bir şekilde kullanılması kapsamında verimlilik hususunun da hassasiyetle takip edileceğini” belirterek ormancılık çalışmalarında kaliteyi artırmak için elimizin değmediği orman parçasının kalmaması gerektiğini, başarının, planlı ve programlı yürütülen bir sürecin sonucu olduğunu ifade etti.

Ağırlıklı olarak orman yangını sezonu öncesi yapılan hazırlıklar, faaliyet program ve gerçekleşmeleri Şube Müdürlerinin sunumları eşliğinde değerlendirildi.

Toplantı sonunda program ve hedeflerin tam olarak gerçekleştirilebilmesi için ilgili birimlere gerekli talimatları veren Bölge Müdürümüz Sayın Bayraktaroğlu tüm katılımcılara teşekkür ederek, çalışmalarında başarılar diledi.