Tatbikat Hız Kesmeden Devam Ediyor

Silvikültür Eğitim Tatbikatı Hız Kesmeden Devam Ediyor

 

Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü Yenice Orman İşletme Müdürlüğümüzde “Silvikültür Uygulamaları Eğitim Tatbikatlarına devam edildi.

 

Silvikültür Şube Müdürlüğünce ararazide uygulamalı olarak silvikültürel faaliyetler hakkında bilgiler verildi; her bir müdahale için uyulması gereken teknik esas ve usuller, müdahalelerin zamanı ve dozu üzerinde önemli uyarılarda bulundu. Silvikültürel işlemlerden önce müdahale yapılacak sahanın coğrafi konumu, toprağın, yağışın, topografik yapının, bonitetin nasıl tespit edileceğini ve sonrasında ağaçların kök, gövde ve dal büyüme özelliklerini tanımlayarak, uygulamaya yönelik konulara açıklık getirdi.

Orman İdaresi Planlama Şube Müdürümuzce ise tatbikatta, etanın meşcereden çıkartılması esasları, genç meşcerelerde uygulanması gereken bakım tedbirleri, işletme sınıfı değişiklikleri, olağanüstü hâsılat etası raporlarının tanzim edilmesi konularında eğitim verdi.