İçişleri Bakanlığı Çaylı’ya soruşturma izni verdi

İçişleri Bakanlığı, Yenice Belediye Başkanı Zeki Çaylı ile Belediye Meclis Üyeleri, Belediye Yazıişleri Müdürü, Hesap İşleri Müdürü ve bir teknik personel hakkında soruşturma izni verdiği öğrenildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu imzası ile Yenice Belediye Başkanı Zeki Çaylı hakkında  kamu zararına sebebiyet verme, kişiye menfaat sağlama,  imar  planı değişiklikleri yapı ruhsatlarını İmar planlarıyla uyuşmadığı gibi bazı  iddialarla  soruşturma izni verilmesine  karar verildi.Bilindiği gibi, 2018 yılının Haziran ayında İçişleri Bakanlığı tarafından Mülkiye Baş Müfettişi Ahmet Altunbaş gönderilmiş ve Yenice Belediyesi’nde 2016-2017-2018 yıllarına ait evraklarda incelemeler yapmıştı.Yapılan inceleme sonucunda Mülkiye Baş Müfettişi Altunbaş, Belediye Başkanı Zeki Çaylı, Belediye Meclis Üyeleri, daimi encümenler ile sorumlu belediye personelinden 2018 yılının Eylül ayında da, bazı imar değişiklikleri ve işlemler hakkında savunma istemişti.Yapılan savunma ve incelemelerin ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu imzası ile ilgililere geçtiğimiz hafta içinde tebligat yapıldı. Yapılan tebligatta, Belediye Başkanı Zeki Çaylı’ya altı maddeden soruşturma izni verildiği, Belediye Meclis Üyeleri ile belediye personelinin de soruşturma iznine dahil edildikleri öğrenildi.

4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkındaki Kanunun 6’ncı maddesi hükmü uyarınca , tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde Danıştay Birinci Dairesine itiraz yolu açık olmak üzere karar verildiği belirtildi.