İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı Yapıldı

İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı Vali Fuat Gürel’in Başkanlığında Valilik Toplantı Salonunda yapıldı.

 

Toplantıya; Vali Fuat Gürel, Türkiye İş Kurumu Bilgi İşlem Daire Başkanı ve Destek Hizmetleri Daire Başkan Vekili  Fahrettin Kaya, Vali Yardımcısı Barboros Baran, kurum amirleri ile konfederasyon, oda ve sendika temsilcileri katıldı.Toplantıda, Çalışma ve İş Kurumu Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar ve kurum hedef gerçekleştirmeleri hakkında Çalışma ve İş Kurumu İl Müdür Vekili Mustafa Çalış tarafından kısa bilgi verildikten sonra  toplantının gündem maddeleri görüşüldü.

İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısında aşağıda yer alan gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı;

1- Yürütme Kurulu tarafından kuruldaki Üniversite temsilcisinin desteği ile hazırlanan faaliyet raporu, Ek-4 yer alan formata uygun olarak hazırlanmış olup, yıllık hazırlanan faaliyet raporu izleyen yılın Ocak ayında kurulun onayına sunulmasına.

2- İlköğretim, Ortaöğretim ve Üniversite öğrencilerinin alan/bölüm/meslek seçme veya kariyer planlaması aşamalarında yardımcı olmak, yeni iş kuracak girişimci adaylarına yol göstermek amacıyla, kurum tarafından “Kariyer Günleri, Meslek Tanıtım Günleri, Kurum Tanıtım Programları, Meslek Seçimi/İş arama Becerileri Seminerleri, Girişimcilik Günleri” düzenlenmesine, söz konusu faaliyetlere BAKKA, KOSGEP ve STK’lar tarafından gerekli desteğin verilmesine,

3- Özellikle nitelikli işgücü yetiştirmek amacıyla İşkur ve Kalkınma Ajansı işbirliğinde eğitim/konferans vb. faaliyetlerin düzenleenmesine,

4- İş Sağlığı ve Güvenliği tedbirleri ve uygulamaları ile ilgili bilgi paylaşımı amacıyla İşkur tarafından yapılan işyeri ziyaretleri oldukça faydalı bulunduğundan konu ile ilgili çalışmaların artarak devam etmesine,

5- Kayıt Dışı istihdam ile mücadele kapsamında ilgili kurum ve kuruluşlarca gerekli hassasiyetin gösterilmesine,

6- Engelli/Eski Hükümlü vatandaşlardan komisyona gönderilecek projelerin görüşülmesi,

7- Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından 13 Aralık 2018 tarihinde hayata geçirilen ikinci 100 günlük icraat programında “81 ilde Çocuk İşçiliği ile MücadeleBirimlerinin” oluşturulması talimatlarına istinaden, işkur il Müdürlüğü koordinatörlüğünde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde yer alan Sosyal Güvenlik Kurumu, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü personellerinin de yer aldığı Karabük Çocuk İşçiliği ile Mücadele Birimi oluşturulması ve sonrası faaliyetlerin devamı,

8- İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları yönetmeliğinin 25. maddesinin, 3. bendinde, “Her yılın ilk İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısında, mesleki ve teknik eğitiml okul ile kurumları öğrencilerinin, işletmelerde mesleki eğitim ve staj kontenjanlarının belirlenmesi amacıyla ilgili meslek odalarınca okul ve kurumlarla işbirliğine yönelik konuların görüşülmesi sağlanır.” denilmektedir. Konu ile ilgili maddenin görüşülmesi,

9- Yükseköğreetim Kurulu Başkanlığına bağlı üniversitelerde öğrenim gören öğreencilerin, sağlık işletmelerinde yapacakları beceri eğitimi ile ilgili olarak; sağlık işletmelerinin bu öğrencilerimize kontenjan ayırmaları talepleri kurulda görüşüldü.