Valilik’ten Yenice’de mühürlenen halı saha açıklaması

Yenice Belediyesi tarafından  Özal Mahallesine  yapılan ve geçtiğimiz günlerde Yenice Kaymakamlığınca mühürlenen  halı saha ile  ilgili kamuoyunda çıkan haberler sonrası Karabük Valiliği tarafından bir açıklama yapıldı.

Karabük Valiliği tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi;“İlimiz Yenice İlçesi Özal Mahallesinde bulunan mülkiyeti Maliye Hazinesine ait 644 ada 1 parsel nolu 2.520,56 m2 yüzölçümlü taşınmaz, İlçemiz Bağbaşı Köyünde 1979 yılında meydana gelen heyelan afeti nedeniyle, 7269 sayılı Kanun kapsamında afetzedelere konut yapılmak amacıyla kamulaştırılarak, Maliye Hazinesi adına tescil edilmiştir. Taşınmaz halen Afet ve Acil Yönetim Başkanlığı adına tahsislidir.Hazinenin Özel Mülkiyetindeki ve Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altındaki taşınmazların, kamu idareleri için gerekli olanlarının, mülkiyeti Hazine’de kalmak kaydıyla yasal düzenlemeler doğrultusunda ihtiyaç sahibi kamu idaresinin kullanımına verilmesi tahsis işlemidir. İdarelerin, mülkiyeti Maliye Hazinesine ait taşınmazları tahsis işlemi olmadan kullanmaları mümkün değildir.Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından bu taşınmazın tahsisinin talep edilmesi üzerine, Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığından tahsise muvafakat edilip edilmediği sorulmuş, ilgili İdare taşınmazın tahsisinin kurumlarında kalması gerektiğini 28/05/2018 tarih ve 622.02-E.82220 sayılı yazı ile bildirmiştir.Yenice Belediye Başkanlığı, başka bir kuruma tahsisli arsa üzerine kaçak olarak inşai faaliyete başladığı tespit edilerek 29.11.2018 tarihinde işgalin sonlandırılması istenmiştir, ancak Belediye tarafından çalışmalarının devam ettiği görüldüğünden faaliyet durdurularak mühürlenmiştir.Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Yenice ilçesi Özal Mahallesinde bir halı saha yapımı ile ilgili planlama yapmış ve ödenek tahsis ettirmiştir. Mevcut arsa veya bölgede başka bir arsa temini için çalışmalar devam etmektedir. Arsa tedarik edildiğinde bölgeye halı saha yapımı gerçekleştirilecektir”