Suriyeli sığınmacıların yarısına yakını okula gidemiyor

Eğitim çağındaki 1 milyon 47 bin 536 Suriyeli sığınmacıdan 651 bininin okula erişimi sağlanabiliyor27.12.2018 11:56

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in soru önergesine yanıt veren Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ülkemizde eğitim çağındaki 1 milyon 47 bin 536 Suriyeli sığınmacıdan, 651 bininin okula erişiminin sağlandığını bildirdi. Bakan Selçuk, Suriyeli sığınmacıların 19 ildeki 223 geçici eğitim merkezinde eğitim gördüğünü açıkladı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, ülkemizde sayıları 4 milyona yaklaşan Suriyeli sığınmacıların, eğitim çağındaki çocuklarının eğitim sorununu TBMM gündemine taşıdı. Gürer, soru önergesinde, “2018-2019 eğitim yılında okula giden Suriyeli öğrenci sayısı illere göre dağılımlı kız erkek ayrı ayrı kaç kişidir? Suriyeli öğretmen sayısı kaçtır? Suriyeli öğrencilerden oluşan okul sayısı kaçtır? Okullarda öğrencilere psikolojik eğitim verilmekte midir? Okula devam yaşında olup okulla buluşmayan Suriyeli çocuk sayısı kaçtır? Okula başlayıp eğitimini bırakan Suriyeli sayısı kaçtır?” şeklinde sorular yöneltti. 

Önergeyi yanıtlayan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, “2018-2019 eğitim öğretim yılında e-okul ve Yabancı Öğrenci Bilgi İşletim Sistemi (YÖBİS) kayıtlı Suriyeli öğrenci sayısı iller bazında toplam 632.888’dir. Ekim ayı itibariyle Suriyeli gönüllü eğitici sayısı 12.663’tür. Ülkemizde 19 ilde 223 geçici eğitim merkezinde Suriyeli öğrenciler eğitim görmektedir” dedi. 

Suriyeli Çocukların Türk Eğitim Sistemine Entegrasyonunu Destekleme Projesi (PICTES) kapsamında, geçici koruma altındaki Suriyeli öğrencilere yönelik rehberlik ve psikolojik danışmanlık hizmetleri yürütüldüğünü belirten Bakan Selçuk, “Projenin yürütüldüğü 23 ilde, 500 (beş yüz) Rehberlik Danışmam hizmet vermektedir. Göç İdaresi Genel Müdürlüğünün Eylül 2018 verilerine göre 1.047.536 eğitim çağında (5-17 yaş) Suriyeli bulunmaktadır. Bu öğrencilerin e-okul, YÖBİS ve açık okullar olmak üzere toplam 651.842’sinin okula erişimi sağlanmıştır” diye konuştu.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer yaptığı açıklamada, “Ülkemizde 4 milyona yakın Suriyeli barınıyor. Ülkelerinde sorunların aşılıp yurtlarına geri dönmeleri sürecine kadar doğal olarak çocuklarının eğitimi önemli, çocuk candır. Onların sorunları  ve özellikle eğitimleri önemlidir. Ülkemizde eğitimde yaşanan sorunların yanında göçmen çocukları sorunu da ayrı bir konu başlığıdır. Bu sorunda aşılmalı ve eğitim olanağı ülkemizde tüm çocuklarımız için en iyi şekilde sağlanmalıdır” dedi.