ALERJİLER ÖMÜR BOYU DEVAM EDER Mİ?

 

İyi ki öğle değil? Özellikle küçük yaşta ağır alerji rahatsızlığı gösteren çocuklar, yaş ilerledikçe, alerjiye sebebiyet veren maddelere genellikle hiç tepki vermezler ya da en azından daha zayıf tepkiler gösterir.Bu tezi kanıtlamak için, ABD de Baltimore daJahns Hopkins Üniversitesinden çocuk doktorları yaklaşık 280 çocuk üzerinde fıstık alerjisinin gelişimini incelediler. Sonuçlar, çocukların yaklaşık % 9 unun büyüdükçe alerjilerden kurtulduğunu gösterdi. Bu çocuklar arasında çok ağır, hatta neredeyse ölümcül belirtiler gösterenler de bulunuyordu. Hatta yer fıstığı alerjisinde ( bu alerji aslında fıstık alerji değil, kabuklu yemiş alerjisidir.) ileriki yaşlarda alerjik tepkiler göstermeyen çocukların oranı % 20’ dir.Bu yüzden, alerjik reaksiyonlar gösterdikleri için beslenme düzeninde kısıtlamalar yapmak zorunda kalan çocuklar, alerjinin hala devam edip etmediğini görmek için, belirli aralıklarla alerji testleri yaptırmalıdır. Ancak bu testler her zaman doktor nezaretinde uygulanmalıdır.

 

Bu yazı Werner BARTENS in kitabı olan ‘SAĞLIK bilmediklerimiz ve yanlış bildiklerimiz’  kitabından alınmıştır.