Sosyal Ormancılığı Geliştiriyoruz

Ormancılık Bilimini Doğa Tarihiyle Birleştiriyor Sosyal Ormancılığı Geliştiriyoruz

 

 

 

Zonguldak Vali Yardımcısı Sayın Turgut Subaşı riyasetinde Yenice özelinde sürdürülebilir orman yönetimi uygulamalarını ve ormanlarımızı korumak, geliştirmek, ekosistem bütünlüğü içinde sürdürülebilir ve topluma çok yönlü faydalar sağlayacak şekilde yaptığımız çalışmaları akademisyenler, kurum amirleri, iş insanları ve esnaftan oluşan guruba anlattık.

Bölge Müdürümüz Sayın Faruk Bayraktaroğlu, Bölge Müdür Yardımcımız Sayın Mehmet Pınar, ZBEÜ Fen Fakültesi Öğretim Üyesi Doç Dr. Sedat Çevikel, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Yaşar Karaman, GAMER Müdürü Ahmet Hakan Gencer, İş insanları Şenol Erboy, Özcan Köktürk, Avukat Metin Büyükyılmaz, esnaf İsmail Kebap ve Yenice İşletme Müdürünün katıldığı inceleme ve gözlem çalışmalarının ardından açıklama yapan Bölge Müdürümüz Sayın Bayraktaroğlu 1999’da Dünya Koruma İzleme Merkezi (WCMC) WWF Avrupa ve yakın çevresinde acil korunması gereken 100’ü aşkın orman alanı belirlediğini “Avrupa Ormanlarının Sıcak Noktaları” olarak adlandırılan bu alanlardan 9’unun Türkiye’de 2 tanesi (Yenice Ormanları ve Küre Dağları) Bölge Müdürlüğümüzde olduğunun belirtti.

Yenice ormanlarının Fitososyolojik açıdan Avrupa-Sibirya flora bölgesinin öksin alanında yer almaktadır. Orman ekosistemi içindeki bitkisel, hayvansal ve mineral kaynaklı elemanları, her çeşit canlı ve cansız varlıkları ön planda ormancılık bilimleri ve tekniği olmak üzere; doğa tarihi, jeoloji, jeomorfoloji, mineraloji, botanik, zooloji, arkeoloji vb. bilimler yönünden gözlemek, incelemek, deney, araştırma ve teknik geziler yapmak amacıyla “doğa laboratuvarı” olarak kullanılan ormanımızdır.

Otsu ve odunsu diğer türler, ve faunası ile önemli bir biyolojik çeşitliliğe sahiptir. Halk arasında ‘‘Camiyanı karaçamı’’ olarak adlandırılan, düzgün gövdesi ve geniş öz odunu ile alıcıları tarafından fazlaca tercih edilen yetişme ortamı ırkı da bu ormanda bulunmaktadır. Yapılan bir çalışmada; orman, çayır ve dere olmak üzere üç vejetasyon yapısı ayrılmış ve toplam 527 adet bitki taksonu belirlenmiştir. Burada yaptığımız çalışmalarla hem ormancılık biliminin gelişmesine yardımcı oluyoruz” dedi.

Yapraklı iğne yapraklı karışık ormanların ekolojisi ve özellikle kayın ormanlarının silvikültürü ve gençleştirilmesinde dikkat edilmesi gereken hususlara değinen Bölge Müdürümüz Sayın Bayraktaroğlu bölgenin doğal güzellikleri arasında yer alan ve yöre için ekonomik değeri yüksek olan kayın ormanlarında yaptığımız çalışmalarla burayı gençleştiriyor tohumdan fidanlar, fidanlardan da yeni ormanlar kurulduğunun da belirterek Gençleştirme çalışmalarının sahaya sadece gençlik getirmekten ibaret olmadığını, gelen gençliğin sağlıklı, düzenli ve kararlı bir orman toplumu oluşturana kadar entansif bir izleme çalışması gerektirdiğini vurguladı.

Program, Kavaklı Doğal Arberatumu, Anıt Porsuk ve Anıt Fındık ile Subatan Yaylası ormanlarının gezilmesi ile tamamlandı.