572 yıllık Küre-i Hadid Camisi yıllara meydan okuyor

 

Cumhurbaşkanlığı YİK Üyemiz önceki dönem TBMM Başkanımız Mehmet Ali Şahin, İl Başkanımız Ferhat Salt, Milletvekillerimiz Cem Şahin, Ali Keskinkılıç ve Teşkilatımız Eflani ilçesinde Candaroğulları Beyliği döneminde İsmail Bey tarafından 1451 yılında kesme ve moloz taştan yaptırılan Küre-i Hadid Camii’ni ziyaret etti.

Karabük’ün ibadete açık en eski camisi olduğu bilinen Küre-i Hadid Camii, Candaroğulları Beyliği döneminde inşa edildi. 1891’de dönemin Kastamonu Valisi Abdurrahman Nureddin Paşa’nın onarımını yaptırdığı cami, 10 yıl önce restore edilerek yeniden ibadete açıldı.

Eflani’ye bağlı Demirli köyü sınırları içerisindeki cami, Candaroğulları’ndan kalan Anadolu’daki önemli mimari eserlerden biri olarak dikkati çekiyor.